Dynasand® e Vo


  • Snoek Technology
  • Dynasand® e Vo

  Dynasand® e Vo

  VOOR HET SCHEIDEN VAN VASTE DELEN UIT PROCES- EN AFVALWATER VIA EEN ZELFREINIGENDE ZANDFILTER
  • CONTINUE WERKING
  • GEEN EXTERNE BACKWASHING VEREIST
  • HOOG SCHEIDINGSRENDEMENT
  • EENVOUDIGE BEDIENING
  • LAAG ENERGIEVERBRUIK
  • BEPERKTE INBOUWOPPERVLAKTE
  • ZEER LAGE ONDERHOUDSKOSTEN
  • GEEN STOCKAGE VAN SPOELWATER

  Werking

  Deze DYNASAND® FILTERS zijn zelfreinigende zandfilters met een inwendig automatisch werkend wassysteem, die zorgen voor het uitwassen van de gescheiden vaste delen, welke separaat worden afgevoerd. Deze zandfilters kunnen bovengronds in RVS of in betonnen tanks ondergronds geplaatst worden. Reiniging van het belast zandfilterbed gebeurd via een airlift die het belast zand transporteert naar een speciaal ontworpen module en hier wordt uitgewassen. Met een hoog scheidingsrendement zijn deze DYNASAND® FILTERS inzetbaar voor hoge eisen qua scheidingstechnieken.  

  Uitvoering

  Deze DYNASAND® FILTERS kunnen bovengronds in RVS tanks of ondergronds in betonnen tanks geplaatst worden.

  Snoek Technology heeft een gericht leverings-programma voor het mechanisch reinigen van proces- en afvalwater